EĞİTİM YILINDA NELER ÖĞRENİYORUZ?

    Öncelikle kardeşlik, paylaşma, sıra olma, saygı ve beraberce yaşamayı öğreniyoruz. Kısacası dünya insanı olmaya çalışırken benlik kavramıyla biz olmalarının farkına varmalarını sağlıyoruz.

HANGİ YOLLA ÖĞRENİYORUZ?

    Çocuklar merak ederek, sorarak, yaparak, eğlenerek öğrenirken, onların ilgi alanlarını ve güçlü olduklarını yanlarını da geliştiriyoruz. Çocuklar tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grupla çalışmanın zevkine vararak, problem çözerek öğrendiklerini yaşama geçiriyorlar.

    Yediiklim Okulları anaokulu olarak proje temelli eğitim yaklaşımıyla eğitime temel oluşturabilecek çalışmalarımızı, eklektik bir anlayışla birçok kurumdan yararlanarak gerçekleştiriyoruz.

  Özellikle Howard Gardner'ın, Montessori'nin, yaklaşımları ile High/Scope, SCAMPER,GEMS gibi eğitimsel yaklaşımlardan faydalanarak çalışmalarını hazırlıyoruz. Öğretmen faktörünün öneminin büyük olması nedeni ile de öğretmenlerimize tüm bu öğretme tekniklerini hizmet içi eğitim yoluyla veriyoruz.

ANAOKULUMUZDA BRANŞ DERSLERİMİZ

Yabancı Diller (İngilizce-İspanyolca)

Müzik

Drama

Akıl Oyunları

Değerler Eğitimi

Satranç

Sanat Seramik

Jimnastik

Yabancı Diller (İngilizce - İspanyolca)

   Dünyada başka insanlar ve başka iletişim dillerinin olduğunu öğrenirken, İngilizce ve İspanyolcada yoğunlaşarak dil ve iletişim becerilerimizi geliştiriyoruz. Okulumuzda iki yabancı dil uygulaması vardır. Yabancı dil programımızda; yaratıcılık ve problem çözme, matematik, deneysel çalışmalar, muhakeme ve bilimsel düşünce, dikkat ve bellek, görsel, işitsel ve diğer duyusal alanlardaki algı, kavramsal gelişim, dil etkinlikleri, konuşma, dinleme, anlama, sosyal ve duygusal gelişim, el becerileri, el-göz koordinasyonu, yönergeye göre davranabilme, ince motor gelişimi, jimnastik, hareket, ritm, denge ve koordinasyon, dans, drama, müzik, resim, eğitici geziler alt başlıklarındaki eğitsel temel alanlar her iki dilde de birbirini destekler niteliktedir. 

Müzik

   Dinlerken kaliteli dinlemeyi, vücudumuzun başlıca enstrümanımız olduğunu, sesimizi ve bedenimizi tınılara ve yörüngelere göre kullanmayı öğreniyoruz.

Drama

   Beden diliyle kendimizi ifade edebileceğinizi, doğaçlama yaparken yaratıcılığımız geliştirdiğini, rol oyunlarında lider olmanın ve yardımcı olmanın da önemli olduğunu, beklenmedik durumlar karşısında doğru ve anlaşılır biçimde kendimizi ifade etmeyi öğreniyoruz.

Akıl Oyunları

   Yenilenmenin de yenmek kadar öğretici ve doğal bir süreç olduğunu, dikkatini toparlayabilme becerisini arttırmayı, stratejik düşünerek doğru ve zamınında hamle yapmanın önemini öğreniyoruz.

Değerler Eğitimi

   Paylaşma, sorumluluk, güven verme ve alma, merhamet, dürüstlük, birbirimize karşı saygılı olma, sevgi ve saygının önemi gibi bir takım değerlerimizi ülke gelenekleri normları içerisinde işlemekteyiz.

Satranç

   Okul öncesi satranç eğitimi, Türk milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; Satrancın çocuklar için faydalı, eğlenceli bir oyun olduğunu vurgulayıp, çocukların satranç oyunu ile ilgili temel bilgileri öğrenmesini sağlıyoruz. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesine ve iyi alışkanlıklar kazanmasına yardımcı olmak.

Sanat - Seramik

   Henüz karalama dönemindeyken çizgileri daha doğru kullanmayı, özgün resimler ve eserler yapmayı, resmin ve yoğurma maddelerinin kendini ifade ediş biçimlerinden biri olduğunu öğreniyoruz.

Jimnastik

   Bedenimizi koordineli kullanmayı dengeyi ve hareket kabiliyetimizi yükseltmeyi, bedenimizle neler yapabileceğimizi öğreniyoruz.

ANAOKULUMUZDA BAŞLICA SINIF ETKİNLİKLERİMİZ

Fonolojik Farkındalık

Göster Anlat

Bildiğim Öğrendiğim Kelimeler

Merak Uyandıran Sorular ve Bilmece Kutuları

Hayata Dair Etkinliği

Mutfak Etkinlikleri

Sanat, Seramik

Sayılar - Şekiller

Deney Etkinlikleri

Aile Katılımı

Belirli Gün ve Haftalar

Tasarım

Aylık Partiler

Okuma - Yazma Çalışmaları vb.

Fonolojik Farkındalık

   "Yaprak-toprak, muz-buz, yağmur-çamur," gibi kelimeleri cümleler içinde kullanarak ve bu kelimelerle ilgili belirli bir sesi duyunca çocuklardan bir hareket yapmaları istenerek oyun oynatılır.

Amaç: Düzgün cümle yapısı oluşturmak, konuşamayan çocuklara bedensel tepkilerle katılım sağlamalarına imkan vermek ve kelime çıkarımları yaptırmaktır.

Göster Anlat

   Her hafta sınıftan seçilen bir öğrencinin sınıfa değişik bir obje getirmesi ve göster anlat torbasında arkadaşlarına hissettirerek tahmin ettirmesi sağlanır. Ardından yanlış veya doğru cevap gözetmeden tüm çocukların sırayla objeye dokunarak cevap vermesi beklenir. Ve objeyi getiren çocuk torbadan o objeyi çıkarıp arkadaşlarına objenin işlevini ve neler yapabileceğini anlatır.

Amaç: Tahmin etme, hissetme ve yeni bir obje öğrenme, topluluk önünde konuşma ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek.

Bildiğim Öğrendiğim Kelimeler

   Atmosfer, metamorfoz, fosil, fotosentez vb gibi her ay değişebilen kelimeler ile yapılan, bilişsel gelişim alanını destekleyen etkinliktir. Bu çalışma 4-5 yaşlar için uygulanmaktadır.

Amaç: Kelime hazinesini geliştirmek, tahmin etme becerisi kazandırmak, araştırma yoluyla ezbere bilgi yerine kalıcı bilgi yerleştirmektir.

Amaç: Verilen sesi taklit etme, verilen role uygun davranabilme, aldığı sorumluluğu yerine getirme.

Merak Uyandıran Sorular ve Bilmece Kutuları

   Acaba kalbimiz nasıl sesler çıkarır? vb gibi merak uyandıran sorular sorularak çocuklardan gelen cevaplar dinlenir ve gerçeğe ulaşmak için deney yolu ile soruya cevap verilir.

Amaç: Neden, niçin gibi sorularla olup bitenleri anlama ve anlamlandırma, meraklarını uyararak düşünme becerilerini geliştirmedir.

Hayata Dair Etkinliği

   Yaşam ile ilgili özerk davranışları geliştirmek için yapılan sınıf ya da bireysel çalışmalar.

Amaç: Yaşayarak öğrenme, problem çözme, gelişim alanlarını destekleme.

Matematik

   Sayılar, şekilller, ölçme, sayı sayma, grafik okuma, eşleştirme, karşılaştırma, problem çözme becerileri...

Amaç: Yaşayarak öğrenme, araştırma, görsel materyalleri okuma.

Mutfak Etkinlikleri

   Ayın temasıyla ilgili veya temadan bağımsız bir mutfak etkinliği seçilip ve birlikte çalışılarak bir ürün oluşturulur.

Amaç: Neden - sonuç ilişkisi ve parça bütün ilişkisi kurma.

Deney Etkinlikleri

   Neden - sonuç ilişkisi kurma, gözlem yapabilme.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

   Çalışmalarımız 3 boyutludan 2 boyutlu çalışma formlarına döndürülüyor. Önce hissettirme çalışmaları ile el-göz koordinasyonu sağlıyoruz. Ardında akıllı tahta, kitap, flashcard, fotokopi yöntemi ile pekiştirerek öğrenmeyi kalıcı hale getiriyoruz.

Aile Katılımı

   *Öğrencilerimizi her ay bir arkadaşının babası ile tanıştırıyoruz ve bu velimizin yaptığı faaliyet ile öğrencilerimize yeni şeyler öğretiyoruz.

   *Ailelerimizin yaptığı faaliyetler ile öğrencilerimize yeni meslekleri tanıtıyoruz.

   * Sınıflarında ailesini gören öğrencilerimizin özgüven ve mutluluklarını artırıyoruz.

Tasarım

   Öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştiriyoruz ve kendine özgün ürünleri ile kendini ifade etmesini sağlıyoruz.

Belirli Gün ve Haftalar

   Milli  Eğitim Bakanlığının öngördüğü belirli gün ve haftalar amacına uygun olarak okulumuzda etkinliklerle işlenmektedir.

Aylık Partiler

   Her ay sınıf içindeki ayın temasını kapsayan veya öğrencilerimizin doğum gününü içeren partiler düzenliyoruz.

Geziler, Aktiviteler

   Eğitim programımızı destekleyici, eğlenceli gezilerimiz 3-6 yaş grupları ile yapılır. Araştırma ve sorgulama konularına göre belirlenen geziler ve ilgili ailelerden onay alınır. Gezi öncesi çocuklarda merak uyandıracak ön bilgiler verilip, araştırma yapılır ve etkinlikler düzenlenir. Geziye gidilen yer, kişi veya kuruma proje çalışması yapılarak hediye edilir. Gezilerde edinilen deneyimler gezi sonrasında projelendirilir. Böylece çocuklar sosyalleşerek en doğal öğrenme sürecini yaşarlar.

TÜM BU ÇALIŞMALARI NASIL OYUNLAŞTIRARAK ÖĞRETTİK?

   Serbest ve Kurallı oyun saatlerimiz içinde, verilen yönergeye uygun davranma, el-göz koordinasyonu sağlama, duygularını jest ve mimiklerle ifade etme, grup oyunlarına katılma ve başladığı işi sürdürme çabası gösterme amaç edinilmiştir.

Oynarken renkleri, şekilleri, ifade etmeyi, paylaşmayı ve birçok şeyi öğreniyoruz...