Yediiklim Okulları,

  • Ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim ve öğretim vermeyi,

  • Okulöncesinden Yüksek Öğrenime kadar eğitim ve öğretimin tüm kademelerinde var olmayı,

  • Bireye “Otantik Öğrenme” yöntemleri ile eğitim vermeyi,

  • Yabancı dillerin eğitimini “Dil İstasyonlarında” vermeyi,

  • Bireyin Eğitim – Öğretim alanındaki tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen kampüsler kurmayı,

Misyon olarak kabul etmiştir.