ÖLÇME DEĞERLENDİRME BİRİMİ

 

     “Her çocuk dünyayı değiştirebilir’’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, ölçemediğimiz hiçbir şeyi geliştiremeyeceğimizi biliyoruz. Kaliteli bir eğitim, öğrencisinin bilişsel, duyusal ve psiko-motor alanlarının gelişimini bilen öğretmen ve okul idaresi sayesinde sağlanır. Öğrencimizin öğrenme stillerine uygun, çok yönlü gelişmesini sağlayan bu eğitim sisteminin ise objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve öğrenci, öğretmen, veli geri bildirimlerinin yapılması önemlidir.

Bu noktada Özel Yediiklim Okulları Ölçme ve Değerlendirme Birimi olarak görevimiz:

1)  Uygun eğitim programlarını değerlendirmek, amaçlarına yönelik olarak ölçme araçlarını geliştirilmek, eğitim-öğretim işlerini organize etmek,

2) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili çalışmaların sorunlarına ilişkin rapor düzenlemek ve önerilerde bulunmak,

3) Öğrencilerin bilgi, beceri, kavrama kabiliyeti ve yeteneklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, elde edilen bilgilere ve test sonuçlarına göre öğrenme zorluklarını belirlemek,

4) Öğretmen, öğrenci ve veli bilgilendirme yayınları hazırlamak,

5) Derslerin amaç ve kazanımlarını dikkate alarak öğrencilere sınavlar uygulamak ve değerlendirme sonuçlarını paylaşmaktır.