YEDİİKLİM ORTAOKULU'NDA EĞİTİM ÖĞRETİM

    Eğitim geleceğin bugünü ise eğitimin içeriği geleceğin belirleyicisidir. Çağa uygun, çağdaş düşünen, tasarlayan  eüreten bireyler yetiştirmek için Yediiklim Ortaokulu'nda eğitim-öğretim programı bireysel ihtiyaçları karşıyalacak şekilde geliştirilmiştir. Yediiklim Okullarında eğitim-öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin akademik, sosyal ve fiziksel gelişimini sağlarken öğrencilerin ilgi alanlarını, öğrenme tarzlarını desteklemek ana hedefimizdir.

YEDİİKLİM ORTAOKULU;

Öğrenmeyi öğrenen,

Analitik düşünen,

Sentez yapan,

Sorunlarını çözen,

Etkili iletişim kuran,

Hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,

Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan, yaşam boyu öğrenebilen öğrenciler yetiştirir.

AKADEMİK PROGRAM

Yediiklim Ortaokulu'nda öğrencilerimize;

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Değerle Eğitimi

Görsel Sanatlar

Müzik

Beden Eğitimi

2 Yabancı Dil (İngilizce ve İspanyolca)

Akıl Oyunları

Rehberlik ve Kariyer Planlama

Satranç

Robotik Kodlama

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

Drama dersleri eğitimi verilmektedir. 

Yabancı Dil Eğitimi

   Okulumuzun 1. Yabancı dili İngilizcedir. 2. Sınıftan itibaren İspanyolca 2. yabancı dil olarak 7. sınıfa kadar verilmektedir. Gelenekselleşmiş olan teorik dil öğretiminden farklı olarak; öğrencilerimize "yaparak - yaşayarak" öğrenme modeli ile dil gelişimini destekliyoruz. Native (ana dili İngilizce ve İspanyolca olan) öğretmenlerimizin varlığı ile haftada 10 saat yabancı dil eğitimi veriyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin İngilizcelerini uluslar arası düzeye çıkartmak için sınavlara (JET-SET / PEARSON YAYINLARI) hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin sertifikalar alarak dil düzeylerini uluslar arası seyiyeye ulaşmasını sağlıyoruz. 5. Sınıftan itibaren öğrencilerimizi bu sınavlara hazırlamak adına hafta sonunda dilbilgisi ve konuşma üzerine dersler veriyoruz. Yıl içerisinde mutlaka bir yabancı ülkeye gezi düzenleyerek dil gelişimini ve kültür tanıtımını sağlıyoruz.

Bilişim Teknolojileri / Yazılım ve Robotik 

   Gelecekte ayakta kalacak ülkelerin; teknolojiyi sadece kullanan değil, teknoloji üreten bireylerden oluşacağı görüşüyle, amacımız teknolooji kullanımı konusunda bir kültür oluşturmak ve her öğrenciyi olabildiğince ileri düzeylere taşıyabilmektir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin hem teknoloji okuryazarlığı bilgi ve becerileri hem de teknoloji ile girişimcilik becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Ders içeriklerimiz, bilgisayar oku-yazarlık becerileri, 3D tasarım, bilgisayar programlama, robotik kodlama, web tasarımı ve animasyon hazırlama konularından oluşmaktadır

 

Hafta Sonu Etüt Sistemi ve Sosyal Etkinlikler

   Hafta sonu Cumartesi yarım gün 5. ve 6. sınıflarımızda yabancı dil ağırlıklı; 7. ve 8. sınıflarımızda ise TEOG müfredatı ağırlıklı; 5. sınıftan 8. sınıfa artan yoğunlukla / sıklıkla etüt programı uygulanır. Akademik programın yanı sıra hafta sonu okula gelen öğrencimiz sosyal etkinlikle de (müzik, görsel sanatlar, spor, akıl oyunu...) yorgunluğunu atar. Okul psikoloğumuzun öğrenci ve veli görüşmeleri de Cumartesi günü yapılır.

Ders Uygulamamız ve Kulüp Saatimiz

   5-6-7-8. Sınıflarda ana branşlarda sınıf sistemi, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi, Bilişim Teknolojileri, Robotik ve Drama derslerinde ise derslik sistemi uygulanmaktadır. 8. Sınıflar hariç hafta içi Cuma günü öğrencilerimize 2'şer saat kulüp saati verilmektedir. 

Kulüplerimiz;

Akıl Oyunları

Drama

Ekoloji

Yabancı Dil

Ritim

Basketbol ve Voleybol

Step

Mucitler

Seramik

Yayın, İletişim ve Medya