REHBERLİK NEDİR?

    Kendinizi anlamanız, problemlerinizi daha rahat bir şekilde çözebilmeniz, gerçekçi kararlar alabilmeniz, çevrenize dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlayabilmeniz, böylece kendinizi gerçekleştirmeniz için uzman rehber öğretmenlerimiz tarafından verilen psikolojik yardımlardır.

Rehberlik Süreç İşidir

   Rehberlik servislerinin işleyişi ile ilgili unutulmaması gereken en önemli nokta; rehberlik hizmetlerinin, anında sonuca ulaşmasının mümkün olmadığı, aksine; bir süreç işi olduğudur.

   Çünkü, bizler öğretim işinin ötesinde "EĞİTİM" işiyle, yani doğrudan "İNSAN" yetiştirmekle uğraşıyoruz. Eğitimin, kişinin doğumundan ölümüne kadar devam ettiğini göz önüne aldığımızda, rehberlik hizmetlerimiz de kişinin tüm yaşamını kapsayan bir süreç haline gelmektedir. 

Rehberlik Hizmetlerimiz Sayesinde;

1) Kendinizi daha iyi tanır ve anlarsınız.

2) Problemlerinizi daha sağlıklı bir şekilde çözebilirsiniz.

3) Kendinizle ve çevrenizle olan uyumunuz artar.

4) Sahip olduğunuz gizli güçlerinizin farkına varırsınız.

5) Ve nihia olarak kendinizi gerçekleştirirsiniz

 

Rehberlik İlkelerimiz

1)   Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.

2)  İnsan saygıya değer bir varlıktır.

3)  Rehberlik hizmetlerimizden yararlanmada zorlama yoktur.

4)  Rehberlik hizmetlerimiz öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.

5)  Rehberlik hizmetlerimizde tüm ilgililerin katılımı, desteği ve işbirliği gereklidir.

6)  Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinde gizlilik esastır.

7)  Rehberlik hizmetlerimiz tüm öğrencilere yöneliktir.

8)  Rehberlik hizmetlerinde esneklik söz konusudur.

9)  Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir şekilde sunulur.

10) Rehberlik hizmetleri alanda uzman ve yetkin öğretmenlerimiz tarafından verilir.

 

Rehberlik Ne Değildir?

1) Rehberlik, bireye tek yönlü olarak doğrudan doğruya yapılan bir yardım değildir.

2) Rehberlikte bireye acıma duygusuyla yaklaşma, onun sorunlarını onun adına çözme gibi bir anlayış yoktur.

3) Rehberlik, bireyin sadece duygusal yanı ile ilgilenmez.

4) Rehberlik, her sorunu hemen çözebilecek sihirli bir güce sahip değildir.

5) Rehberlik hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere yapılacak bir yardım değildir.

Hangi Konularda Rehberlik Servisinden Yardım Alabilirsiniz?

BİREYSEL ALANDA

   Öğrencimiz, kendileriyle ilgili kişisel problemlerinin çözümü için rehberlik servisinden yardım alabilir.

 

Örnek Durumlar - 1

1)  Arkadaş ilişkilerimde sorun yaşıyorum.

2) Karşı cinsle ilişkilerimde sorun yaşıyorum.

3) Son zamanlarda kendimi psikolojik olarak kötü hissediyorum.

4) Fiziksel özelliklerim konusunda endişeliyim.

5) Kendimi yalnız hissediyorum.

 

Örnek Durumlar - 2

1) Ailemle sorunlar yaşıyorum.

2) Kendimi saha iyi tanımak istiyorum.

3) Kendimi iyi ifade edemiyorum.

4) Bazı duygularımı kontrol edemiyorum.

 

EĞİTSEL ALANDA

   Öğrencimiz, eğitim yaşamlarıyla ilgili tüm konularda yardım almak amacıyla rehberlik servisine başvurabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Durumlar

1)  Çalışma yöntemlerini bilmiyorum.

2) Ders çalışamıyorum.

3) Zamanı etkin kullanamıyorum.

4) Sınıfta sorunlar yaşıyorum.

5) Öğretmenlerimle sorun yaşıyorum.

6) Sınav kaygısı konusunda yardım almak istiyorum.

7) Çeşitli konularda karar verirken sıkıntı yaşıyorum.

8) Motivasyonumu arttırmak için neler yapmam gerektiğini bilmiyorum.

MESLEKİ ALANDA

   Öğrencilerimiz, kendi kişisel özellikleri ve meslekler hakkında bilgi elde etmek, kendine uygun bir mesleği seçip bu alanda ilerlemek amacıyla rehberlik servisinden yardım alabilir.

Örnek Durumlar

1) İlgi ve yeteneklerimi bilmek istiyorum.

2) Hangi okulu seçeceğime karar veremiyorum.

3) Hangi mesleklere yatkın olduğumu bilmiyorum.

4) Hangi alanı seçeceğime karar veremiyorum.

5) İlgi duyduğum meslekler hakkında bilgi edinmek istiyorum.

6) İlgi duyduğum mesleği yapıp yapamayacağımı bilmiyorum.

Rehberlik Servisimizin Uyguladığı Bireysel Tanılama Testlerimiz

   Öğrencilerimizi tanımadan onlara etkili bir rehberlik hizmeti sunmamız mümkün değildir. "Tanı Testleri" çocukların sözel, sayısal ve davranışsal gelişim özelliklerini, zihinsel performansını, kişilik özelliklerini ve becerilerini tespit etmek amacıyla uygulanan ölçeklerdir.

   Yediiklim Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerin çeşitli yönlerinin tanınması ve onların temel gereksinimlerinin ortaya çıkarılması gerekliliğinin bilinci ile öğrencinin kimliği, ailesi, sağlık ve bedensel gelişimini, okul başarısı, ilgi ve yetenekleri, geleceğe ait planlarını ayrı ayrı tespit eder. Tanı çalışmalarında, bu amaçla hazırlanmış testler, envanterler, soru listeleri, gözlem formları kullanılarak elde edilen bilgiler bir arada değerlendirilir.

1- Metropolitan - TKT - Okula Hazırlık Testleri

   Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

   Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

   Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

2- Raven Prograssive Testi

   Matrisler Testi hem bireysel hem de grup uygulamalarına uygun bir zeka testidir.

   Testin görsel - mekansal algılamayı, muhakemeyi, analiz-sentez yeteneğini, zihinsel beceri hızı, dikkat, işleyen hafıza, soyutlama, problem çözme ve genel zekayı ölçer.

   Raven Testinin en önemli özellikleri; kısa olması, sözel olmaması, sosyo-ekonomik durumda, duyu ve motor yeteneklerden diğer testlere göre daha az etkilenmesidir.

3- Grostig Görsel Algı Testi

   Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır.

   4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uyguluyoruz.

   Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dakika sürmektedir.

   Görsel Algıyı 5 farklı boyutta değerlendiriyoruz.

1) El-göz koordinasyonu

2) Şekil-zemin ayrımı

3) Şekil sabitliği (değişmezliği)

4) Mekan-konum algısı

5) Mekan ilişkilerinin algısı

4- Peabody Resim-Kelime Testi

   Dil gelişimini (kelime bilgisini-alıcı dil yaşını) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir.

   Testte her biri 4 resimden oluşan 100 kart bulunur. Teste çocuğun takvim yaşına uygun yerden başlanır. Çocuktan danışan dört resim arasından söylediği kelimeyi göstermesini ister.

   Çocuk son 8 soru içerisinden 6 yanlış yapıncaya kadar danışman kelimeleri vermeye devam eder.

5- Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

   Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılır. Çocuklardaki geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ışık tutmaktadır.

   Çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas gelişimleri ile ilgili de yorumda bulunma fırsatı verir.

6- Porteus Labirentler Testi

   Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

   S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 7-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla  kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Ayrıca;

1)    Otobiyografi,

2)   Sosyometri,

3)   Problem Tarama,

4)   Çalışma davranışı  değerlendirme,

5)   Sınav kaygısı,

6)   Kime göre ben neyim,

7)   Kimdir bu,

8)   Öğrenme stilleri,

9)   Akademik benlik kavramı ölçeği,

10)  Mesleki eğilim belirleme,

11)   Birer cümle tamamlama testlerini de uyguluyoruz.