Görsel Sanatlar

     Görsel sanatlar eğitiminin çok önemli olduğu inancıyla, kültürlü ve sanat zevki gelişmiş bir nesil oluşturmak amaçlamakta ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Öğrencilerimiz, atölye ortamında kısıtlı kalmasan yaşamın her alanında istekleri doğrultusunda teknik ve konu uygulamaları imkânı bulmaktadır. Derslerimizde öğrencilerimizle; akrilik boya, kil çalışmaları, pastel boya teknikleri ile sanat akımları inceleme çalışmaları yapılmaktadır.