BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
   
Beden eğitimi ve spor dersi modern çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli değişim ve gelişim gösteren bir ders olarak tanımlanmaktadır. Her yaştan bireylere spor ve sağlıklı yaşamın temelleri okul eğitimi ile birlikte aktarılmaya başlamaktadır. Antik çağlardan itibaren toplulukların birbirleriyle olan mücadelerini barışçıl yöntemlerle çözüme ulaştırma  yolları arayışları başlamıştır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda sportif beceri ön plana çıkmış ve sporcu bilinci ve yaşam tarzı oluşmuştur. Modern  olimpiyatlarla birlikte , spor toplumların güzel ahlak ve disipline edilmiş yaşam standartı  olarak ön plan çıkmıştır. Gelişen bilim ve teknoloji hastalıkların iyileştirilmesi yönünde aktif ilaç kullanımın ve tıbbı müdahalenin belirli noktalarda yetersiz kalacağı konusunda hem fikir olmuş ve şu noktada ortak bir fikir cikmistir. İnsan kendi vücudunda bakım yapmadığı sürece ( beslenme ve fiziki hareket yetersizliği) ne kadar tıbbi müdahale görürse görsün , düzgün beslenen ve spor bilinci edinmiş, kardio vasküler sistemi kuvvetli , kas ve iskelet sistemine düzenli, egzersiz yapan kişi kadar sağlıklı olamaz. 
    Tüm bu bahsi geçen konular doğrultusunda spor aslında yaşamın her anında insan vücudunun bir parçası olmuştur. Günlük hareket özgürlüğü ve en önemlisi spor ve güzel ahlak bilincini , her yaştan bireylere aktarabilmenin en hızlı ve etkili yolu beden eğitimi ve spordur.
    Bu sebeplerden ötürü spor sadece bir rekabet aracı değil ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi ‘’Ben Sporcunun Zeki Çevik ve Ahlaklısını Severim’’ sözü çağımızın aynasi ve geleceğimizin bir rehberi olmaktadır.