Liseye Geçiş Sınavı Nedir?

   Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavı olarak adlandırılan bu sınavda öğrencilere 6 branş dersten (Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve İngilizce) toplam 120 soru sorulmaktadır.

    Sınavlar her Eğitim Öğretim yılının Kasım ve Nisan aylarında 1. gün Türkçe, Matematik ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi; 2. gün ise Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve İngilizce olmak üzere 2 günde uygulanmaktadır.

   Sınavda her dersten 20'şer soru sorulup öğrencilere 40 dakika süre verilmektedir.

   Derslerin puan hesaplamasına katkısı ise katsayı olarak;

Liseye Geçiş Sınavına Hazırlık Sürecini Ne Zaman Başlatıyoruz?

   Sınava hazırlık sürecini okullar açılmadan önce Ağustos ayı itibariyle başlatıyoruz. Okulların açılması ile birlikte hız kesmeden devam ediyoruz. Öğrencilerimizi Rehberlik servisi tarafından sınav sistemi ve verimli ders çalışma teknikleri hakkında bilgilendiriyoruz.

   Öğrencimiz ne ile karşılaşacağının bilinci ile sınava hazırlanır.

   Öğrencimiz başarıyı, çok ders çalışmanın değil, planlı ve programlı çalışmanın getirdiğini bilir ve yolunu buna göre çizer.

Liseye Geçiş Sınavına Hazırlanma Sürecimiz

   Sarmal yapıda olan MEB müfredatı nedeniyle 5. 6. 7. ve 8. sınıfta işlenen konular birbiriyle bağlıdır ve süreklilik gösterir. Bu nedenle Yediiklim Okulları'nda LGS hazırlık süreci 5. 6. ve 7. sınıflarda güçlü akademik altyapı ve farkındalık çalışmalarıyla başlıyor. 8. sınıfta doğrudan sınava ve sınav başarısına odaklanan yoğun bir hazırlık süreci devreye giriyor.

   Hafta içinde öğrencilerimizi MEB'in belirlediği müfredata uygun, LGS sınav konularını içeren etütler, her hafta uygulanan deneme sınavları, konu kazanım testleri, yapmak testler ve kaynak kitaplarla sınava hazırlıyoruz.

   Her sınavımız rehberlik ve ölçme-değerlendirme birimimiz tarafından incelikle değerlendirilip konu analizli sonuçlar ile öğrencilerimize ulaşır. Sonuçlar LGS zümresi öğretmenleri tarafından analiz edilir.

   Her Cumartesi öğrencilerimiz, konu eksiklerini giderme ve soru çözme tekniğinde hızlanma odaklı olmak üzere gruplara ayrılarak hafta sonu etütleri yapılır. Bu arada amaç öğrencilerimizin daha çok soru çeşidi görmelerini sağlamak ve kazanımlar noktasında eksiklikler varsa bunları tespit edip gidermektir.

   8. sınıf öğrencilerimiz bu sınav stresinin yanında aynı zamanda çocukluktan ergenliğe geçişin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yaşandığı sancılı bir dönemdedir.

   Kısacası Yediiklim Ortaokulu'nda danışman öğretmen desteğimiz, öğrenme stillerine uygun çalışma planlarımız, sistematik geri bildirim ve yönlendirme, bireysel kazanım ve etüt planlaması ve psikolojik destekle öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmaları için yol arkadaşı oluyoruz.

TEOG Çalışmalarımız

1)   1500 ders Saati

2)  300 Saat Etüt

3)  Güçlü Ölçme ve Değerlendirme

4)  Farklı Yayınlardan Deneme Sınavları

5)  Türkiye Geneli Sınavları

6)  Konu Tarama Testleri

7)  Yaprak Testler ve Soru Bankaları

8)  Her Dersten En Az 5 Kaynak Bitirme

9)  Bireysel ve Grup Çalışmaları

10) Soru Çözüm ve Motivasyon Kampları

11)  Hızlandırma Kursları

12)  7. Sınıflarda Nisan Ayı'nda Konuları Bitirip Erken LGS Başlangıcı

13)  Psikolojik Destek

14)  Rehberlik ve Kariyer Planlama ve Diğerleri...