Yediiklim Okulları,

  • “Her çocuk dünyayı değiştirebilir” düşüncesini,

  • Eğitimin, bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap veren en önemli unsur olduğunu,

  • Her bireyin farklı yeteneklere sahip olduğunu ve bu yeteneklerini keşfedip geliştirmesi gerektiğini,

  • Milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştirilmesi gerektiğini,

  • Temel ahlaki unsurlara sahip bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini,

  • Çağdaş anlayışlara sahip eğitim yaklaşımlarını uygulamayı,

  • Sadece günümüze değil gelecek için bireyler yetiştirdiği bilincini,

  • Düşünmeyi, sorgulamayı ve üretmeyi prensip edinmiş bireyler yetiştirmeyi,

  • Türkçeye tam hâkimiyet ile birlikte yabancı diller konuşabilen bireyler yetiştirmeyi,

  • Asıl ve temel vazifesi olan Eğitim – Öğretim çizgisine harici hiçbir unsuru karıştırmamayı,

Vizyon olarak kabul etmiştir.