Yabancı Dil Eğitimi

   İngilizce, günümüzde uluslararası dil, iletişim dili veya dünya dili olarak dünya üzerinde 1,8 milyar insan tarafından konuşulmaktadır. Aynı zaman da Birleşmiş Milletler örgütünün resmî dilidir. Dünya üzerinde birçok ülkede resmî dil İngilizce olmasının yanında, resmî dil olmadığı ülkelerde de yabancı dil olarak öğretilmektedir. Bunun yanı sıra çok sayıda meslekte bir gereklilik haline gelmiştir. Dünyada iletişim dili olarak kabul edilen İngilizce en çok kullanılan resmî diller arasındadır.

   Her birey sahip olduğu anadilden başka bir dili çeşitli sebeplerden dolayı öğrenmek ister. Ana genellikle bu durum sadece istek noktasında kalır. Özellikle nasıl çalışması gerektiği noktasında çok fazla araştırma yapmaz veya gerekli çalışmayı yeterince yapmadığı için de hedef dili öğrenmesi mümkün olmaz. Dil öğrenmeye başlamadan önce, dil öğrenimi önündeki engelleri kaldırmak gerekir. Bu anlamda en önemli problemin uyarıcı eksiklikliği olduğunu düşünüyor ve buna göre bir program uygulamayı uygun görüyoruz.

   Yediiklim Okulları olarak kullanacağımız dil öğrenme ve öğretme sistemi ile, çocuğun öğrenmekten zevk almasını, öğrenme arzusunu ve katılımcılığını artırarak, klasik öğretimde asla göremeyeceğiniz bir şekilde, neşeyle ve canlılıkla anlamasını ve konuşmasını sağlıyoruz.

   Çocukların doğal öğrenme süreçleri teşvik edilerek yaratıcılıkları, hayal güçleri ve öğrenme arzularını artırmayı hedefliyoruz. Doğal dil öğrenme yöntemi sayesinde öğrendikleri hayat boyu kalıcı olacaktır.

   Programların uygulanmasında özellikle bu alanda yerli ve yabancı öğretmenlerle çalışıyoruz. Anasınıfından lisey kadar bütün yaş gruplarında deneyimli öğretmenlerimizle çocuklarımıza en iyi dil eğitimini vermeyi hedefliyoruz.

   İngilizce Öğretmenliği programlarına yerleştirmek üzere açtığımız bir program olup alanında bölgemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Dil bölümü ile gelecekte İngilizce Öğretmeni olmak isteyen öğrencilerimize, lise eğitimlerinin henüz başında bu yolda yapmaları gereken konusunda hem yol gösterici oluyoruz hem de en iyi eğitimi vererek üniversitelerin dil öğretmenliği bölümüne yerleşmelerini sağlamaya çalışıyoruz.

   Yediikiklim Okulları olarak;